Styrelsen består  av sex ordinarie ledamöter och en suppleant. För frågor till styrelsen, vänd dig i första hand till den som är kontaktperson för respektive område. Telefonnummer finns i trapphusen.

För att kontakta hela styrelsen via mail: styrelsen@orsbaken.se

Vi är alla delaktiga i vårt boende och era synpunkter behövs. Ställ gärna frågor, kom med idéer och synpunkter. Vi i styrelsen tar upp och diskuterar frågorna på våra möten om vi inte kan lösa det direkt.

Kristin Hagen Ordförande och fastighet

Elin Joelsson Kassör och utomhusmiljö

Annika Wincent  Sekreterare och tvättstugeansvarig

Linnea Jahn Nycklar/lås 

Martin Andersson Webbansvarig och Brandskydd

Albin Torstensson – Nya medlemmar

Johan Ferm – Medlemsfrågor och post

I nuläget sköts valberedningen internt av styrelsen, men medlemmar är välkomna att bidra.