Styrelsen består  av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. För frågor till styrelsen, vänd dig i första hand till den som är kontaktperson för respektive område. Telefonnummer finns i trapphusen.

För att kontakta hela styrelsen via mail: styrelsen@orsbaken.se

Vi är alla delaktiga i vårt boende och era synpunkter behövs. Ställ gärna frågor, kom med idéer och synpunkter. Vi i styrelsen tar upp och diskuterar frågorna på våra möten om vi inte kan lösa det direkt.

Pernilla Wåhlin Ordförande

Ellinor Wik Kassör

Tobias Stenström Sekreterare och hyresgästansvarig 

Karin Zachrisson Fastighetsansvarig och tvättstugeansvarig 

Julia Brandt Trädgårdsansvarig 

Hanna Böttiger Nyckelansvarig 

Robert Öberg Brandskydd och nya medlemmar

I nuläget sköts valberedningen internt av styrelsen, men medlemmar är välkomna att bidra.