Styrelsen består  av 4 ordinarie ledamöter och 1 suppleant. För frågor till styrelsen, vänd dig i första hand till den som är kontaktperson för respektive område. Telefonnummer finns i trapphusen.

För att kontakta hela styrelsen via mail: styrelsen(a)orsbaken.se

Vi är alla delaktiga i vårt boende och era synpunkter behövs. Ställ gärna frågor, kom med idéer och synpunkter. Vi i styrelsen tar upp och diskuterar frågorna på våra möten om vi inte kan lösa det direkt.

Pernilla Wåhlin – Ordförande, ansvarig för nycklar
Julia Brandt   Kassör, trädgårdsgruppen
Hanna Matschke – Sektreterare, Hyresansvarig
Jennifer Svensson –  Fastighetsskötsel, ansvarig för brandskydd och tvättstuga

Suppleanter
Genet Tadesse –  Ansvarig nya medlemmar

Valberedning – Sköts internt i styrelsen.