30/11-2020
Vi tejpar just nu upp markeringar på golven i våra gemensamma förvaringsutrymmen. Markeringarna visar var det ska vara fri lej från cyklar, barnvagnar etc. Detta för att öka framkomligheten för alla och undvika brandrisk.

1/10-2020
Välkommen på höstplanteringsdag!

Söndagen den 11/10 mellan kl. 12-14 hjälps vi åt att göra höstfint på gården genom att plantera lökar som sedan blommar till våren, och att höststäda. Det bjuds även på fika.

Det kommer att finns en container på plats för grovsopor som alla kan nyttja, dock ej för farligt avfall eller elektronik. Det är ett bra tillfälle att göra sig med saker som annars tar plats från våra gemensamma utrymmen i källaren.
Väl mött önskar styrelsen!

24/9-2020
Vi har nu mycket trångt i våra gemensamma cykel- och barnvagnsutrymmen och vi i styrelsen har därför beslutat att göra en rensning. Vi vill att ni märker upp er cykel / barnvagn med namn, adress och datum senast den 2020-11-01, därefter plockas de saker som är omärkta för bortforsling. Efter detta hoppas vi kunna få mer plats för de saker som faktiskt används. Det är viktigt för brandrisken att vi har städade utrymmen i fastigheten. Vi vill försöka undvika allt för trånga utrymmen och det ska vara fritt från personliga tillhörigheter i trappuppgångar, källargångar och cykel- och barnvagnsförråd.
Tack på förhand önskar styrelsen!

23/8-2020
Torsdag den 10 september ska grannfastigheten (örsbaken 6) fälla de sjuka/döda björkarna som står i trädlinjen mellan våra fastigheter och i anslutning till grillen som tillhör deras hus. Var aktsam denna dag och låt inte barnen leka i närheten.

28/6 -2020
Planerad fönstermålning skjuts upp till 2021 på grund av rådande covid-19 pandemi. För frågor kontakta styrelsen på styrelsen@orsbaken.se

15/6 -2020

På tisdag den 16 juni kommer delar av gården, från vändplanen och ungefär fram till port 37, fyllas med ett lager jord. Mittdelen kommer att få jord så att vi kan skapa en rabatt med perenner och buskar. På delen närmast vändplanen ska vi plantera en rad med avgränsande buskar och fixa en ny gräsmatta. En större del av ytan kommer att få gräsmatta på rulle medans på andra delar förstärker vi med jord och gräsfrön.

Det innebär att vi kommer att stänga av den delen av vår tomt fram till att det går att använda den igen. För området med gräsmatta på rulle får vi inte gå på den förrän efter ca 3-4 veckor, när gräset har ”vuxit fast” i underlaget. De första veckorna kommer vi bara kunna använda den försiktigt, tänkt picknick-filt. Så tyvärr ingen lek, spring eller tung belastning förrän efter kanske 8 veckor.

Exakt hur lång tid det kommer att ta beror på vädret. Om du har frågor, maila styrelsen eller kolla här på hemsidan då vi planerar att uppdatera
informationen kontinuerligt.

 

14/4 -2020
Vi får in många frågor som gäller markytan runt vår fastighet som är under arbete. Vi har anlitat Stockholm Trädgårdstjänst som har påbörjat arbetet och grävt upp vår mark längst in på gården, markarbetet var nödvändigt då det var ett rotsystem som behövdes röjas bort samt så fann vi mycket glassplitter i samband med att vi sågade ner buskaget under vårstädningen 2019.
Stockholm Trädgårdstjänst kommer att reparera alla grönytor där de körde med maskiner och det kommer även att planteras buskar längst gatusidan samt någon form av fruktträd på innergården längst in där det gamla buskaget tidigare var. Även mindre planteringar för att göra vår innergård ännu härligare är under planering. Arbetet kommer att fortgå in på sommaren så det tar ett tag innan slutresultatet är klart.
/Trädgårdsgruppen