Bostadsrättsföreningen Örsbaken 2 omfattar adresserna Borensvägen 35, 37, 39, 41, 43 och 45. Organisationsnummer 769614-8159

Föreningens adress:
Brf Örsbaken 2
Borensvägen 41
120 52 Årsta

Fakturaadress (fakturauppgifter):
Brf Örsbaken 2
Fack 55893325
R855
106 37 Stockholm

Digitala fakturor ska skickas till standard.mailinvoice@postenscanning.se och märkas med föreningens fakturauppgifter ovan.

Större renoveringar och förändringar i fastigheten:

2024 – Nytt system för porttelefonen

2023 – OVK

2022 – Dränering av grunden

2021 – Renovering av tvättstugor

2021 –  Ommålning av trapphus

2020 – Gårdsrenovering

2020 – Stamspolning

2018 – Tilläggsisolering av vind

2018 – Renovering av skorstenskanaler

2017 – Övergång till LED-belysning

2017 – Målning av badrumsfönster (insida)

2016 – Takrenovering

2016 – OVK

2014 – Radonmätning

2013 – Bytt värmepump

2011 – Målning av trapphus

2011 – Renovering av gångväg på gårdssidan

2011 – Renovering av trapphus

2010 – Föreningen installerar eget fastighetsnät samt ”Stokab punkt”

2009 – Renovering av fasad, nya balkonger samt fönsterrenovering och installation av isolerglas

2008 – Byte av samtliga elstigare samt elledningar i alla lägenheter

2008 – Stambyte (inkl. helrenovering av badrum)

2007 – Byte av entrépartier och installation av porttelefon och -kod

Allmän information om fastigheten

Cyklar & barnvagnar
Vi har två gemensamma utrymmen för förvaring av cyklar och barnvagnar i källaren, i markplan innanför Borensvägen 43 och i källaren nära Borensvägen 39. Det är inte tillåtet att förvara mopeder och andra bränsledrivna fordon här, detta på grund av brandrisken. Av säkerhetsskäl är det också förbjudet att förvara cyklar och barnvagnar i källargångar eller trapphus.

Förråd
Varje lägenhet har ett förråd i källaren, lägenhetsnumret är angivet på förrådsdörren.
Det är enligt lag förbjudet att förvara lösningsmedel, bränslen och andra brandfarliga och explosiva varor i förråden. För mer information om detta, vänd dig till Räddningsverket. För säkerhet och framkomlighet måste källargångar och trapphus hållas fria från saker, det är absolut förbjudet att förvara tillhörigheter någon annanstans än sitt förråd.

Förändring i lägenhet
Om du ska göra en större förändring i din lägenhet, såsom omdragning av el eller vatten, borttagning av vägg mm, vill vi att du kontaktar styrelsen för tillstånd. Om du inte pratar med styrelsen först och orsakar någon skada kan du bli skadeståndsskyldig. Utvändig förändring av färg & övrig installation (balkonger, fönster och dörrar utvändigt), kräver enligt lag tillstånd från föreningens styrelse.

Gården
Vi har en trädgårdsgrupp som hjälps åt att sköta gården. Vill du vara med och klippa gräs under året, arrangera vår/höststädning samt planering av ytan, hör då av dig till styrelsen för kontakt till trädgårdsgruppens samordnare.

Låsysstem
Vi har ett slutet låssystem i vår fastighet. Det innebär att nycklar inte går att kopiera hur som helst, utan det måste ske via nyckelansvarig i styrelsen och vår låssmed, Södermalms Lås AB.

Det är förbjudet att manipulera fastighetens dörrstängare. Det är viktigt att våra dörrar och portar hålls stängda både av säkerhetsskäl och för att minska uppvärmningskostnaderna. Vi förlorar också garantin på portarna om dörrstängarna manipuleras.

Tvättstugor
Vi har två tvättstugor, vardera utrustad med två tvättmaskiner, två torktumlare, ett torkskåp samt tvättbalja för handtvätt. Det finns även en mangel i en av våra tvättstugor. För bokning finns schema på respektive tvättstugas dörr, där man fyller i sitt namn vid önskad tid. För allas trivsel har vi några enkla regler. Kontakta styrelsen om du har några frågor:

1. Efter användning av tvättstugan ska du göra följande:

  • Tömma torktumlarnas luddfilter (se instruktioner på väggen)
  • Rengöra facket för tvättmedel samt torka av tvättmaskiner och torktumlare
  • Rengöra golvet

2. Det är tillåtet att fortsätta torka en halvtimme efter tidens slut, även om någon annan bokat nästa tid.

3. Om man inte påbörjat sin tvätt inom en halvtimme från det att tiden bokats får den övertas av någon annan. OBS! Det gäller från den bokade tiden, dvs. har man bokat från 9:00 kan någon annan ta över tiden 9:30.